PrintTrack, s.r.o.

...nech podnikanie má zmysel...

...vo svete podnikania nestačí mať iba dobrý nápad, kvalitný produkt či efektívnu technológiu. Vzdorujúc interným i externým vplyvom, súperiac s konkurenciou a nezriedka i s vlastnými ľuďmi, tu a tam príde chvíľa, keď sa oplatí mať po boku partnera schopného pomôcť, poradiť či usmerniť. Partnera skúseného, znalostne zdatného a loajálneho. Partnera, ktorý pomôže vytvoriť z dobrého nápadu, kvalitného produktu či efektívnej technológie tie najvhodnejšie bonusy...

PrintTrack, s.r.o. je poradenská spoločnosť, pomáhajúca svojim Klientom:

  • lepšie sa orientovať vo svojich vlastných procesoch, merať ich výkonnosť a optimalizovať ich
  • v zmysle procesov nastaviť optimálnu organizačnú štruktúru a navrhnúť vhodné metódy riadenia
  • merať výkonnosť firmy, výroby, oddelení i samotných pracovníkov
  • optimalizovať výrobu, vrátane plánovania a riadenia
  • odstraňovať úzke miesta vo výrobe a spriechodňovať materiálový tok
  • zavádzať opatrenia pre rast produktivity práce vrátane motivácie pracovníkov
  • analyzovať problematiku ľudských zdrojov vo väzbe na motiváciu, fluktuáciu a znalostnú bázu
  • analyzovať procesy a výrobky v oblasti procesných nákladov a profitability
  • aktívne implementovať projekty

Prihlásenie