Motivácia pracovníkov

Motivácia pracovníkov je logickým pokračovaním merania výkonnosti procesov a metrík produktivity práce.

Motivácia pracovníkov začína byť kriticky dôležitou hlavne vo firmách, ktorých úspešné pôsobenie na trhu je závislé na znalostiach, zručnostiach a návykoch pracovníkov. V konfrontácii so mzdou v západnej Európe a ponukami v blízkom okolí je nutné kvalitných pracovníkov fixovať.

Na druhej strane máme dosť dôvodov tvrdiť, že rozdiel medzi kvalitnými pracovníkmi a slabými pracovníkmi je nezriedka až 40 - 50%, resp. kvalitní pracovníci vedia firmu posunúť dopredu v podobe návrhov na zlepšenie. Mzdy pracovníkov ale väčšinou tento výkonový rozdiel nezohľadňujú. A aj preto sa stáva že kvalitní pracovníci sa prispôsobujú priemernej výkonnosti.

Projekty motivácie pracovníkov sú zložité. Je nutné veľmi dobre poznať firmu, procesy, jej riadenie, firemnú kultúru, personálne pozadie (špecializácie, univerzalita, zastupiteľnosť...) a mať istotu v metrikách produktivity práce. Následne je možné navrhovať motiváciu, a veľmi dôkladne ju komunikovať. Pochybenia a nedorozumenia sa v tomto type projektov vracajú späť v tej najmenej príjemnej podobe. Ak sa ale systém motivácie nastaví korektne, s väzbou na firemné ciele a na fixáciu kvalitných pracovníkov, výsledky prináša veľmi zaujímavé a hlavne dlhodobo. A súbežne rieši mnoho problémov počnúc riadením ľudí, neplnením si úloh, prirodzeným personálnym "čistením" firmy a preventívnym riešením konfliktov s odborármi.

Prihlásenie