Návrh výrobného layoutu

PrintTrack ponúka služby v oblasti projektovania výrobných systémov, zahŕňajúc:

  • na základe výrobných dát (technologické postupy, normy, zoznam zariadení, OŠ...) návrh rozmiestnenia výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na plánovanie a riadenie výroby a materiálový tok
  • tvorba výkresovej dokumentácie
  • analýzy efektivity využívania výrobných zariadení
  • návrhy do technologických investícií s výpočtom návratnosti
  • systémové odstraňovanie úzkych miest
  • zvyšovanie prietoku vo firme
  • návrhy robotizácie a automatizácie jednotlivých častí výroby

Prihlásenie