Riadenie výroby

Jedna oblasť vo výrobe je plánovanie, druhá podobne zložitá oblasť je riadenie výroby. Plánovanie a riadenie navzájom úzko súvisia, nič menej môže sa stať, že v jednej firme v rámci výroby konkrétnej zostavy využívam tlakové i ťahové riadenie materiálového toku a používam rôzne metódy riadenia výroby.

Základom sú vedomosti o výrobe a vlastných kapacitách, a taktiež o spôsoboch riadenia výroby. Dielenské metódy používané v súčasnej dobe umožňujú efektívne riadiť ľubovoľnú výrobu, avšak existuje len málo firiem, kde by sa dala docieliť maximálna efektivita riadenia výroby iba jednou metódou.

Pre návrh riadenia výroby je preto nutné dosť detailne spoznať technológie Klienta, výrobný program, materiálový tok a vykonať analýzu odvádzania výroby za prijateľné obdobie, ktorá poukáže na problémy s odvádzaním výroby a s úzkymi miestami. Na rôzne oblasti výroby je možné nasadiť i rôzne metódy dielenského plánovania vrátane rozvrhovania výrobných operácií a optimalizácie veľkosti výrobných dávok.

Prihlásenie